پرنیان سیستم جهت تکمیل کادر خود برنامه نویس مسلط به زبان دلفی و بانک اطلاعاتی اسکیوال استخدام مینماید

* ضروری
* نام و نام خانوادگی :
* آدرس محل سکونت :
* تلفن منزل :
* تلفن همراه :
* اطلاعات مهارت ها :
* مهارت اصلی :
* محل کار قبلی و علت ترک آن ؟ :
* تلفن محل کار قبلی و نام مدیریت آن :
* مهارتهای خود را تیک بزنید :* آدرس نمونه کار اعم از اینترنتی و ویندوزی :
* ارسال رزومه :
* کد تصویری