مشکلی که در بسیاری از برندهای رستورانی زنجیره ای وجود دارد این است که مدیر کل مجموعه بتواند بدون حضور در مجموعه ها و شعب مربوطه میزان فروش و کلیه امور مربوط به هریک از شعب را از راه دور مدیریت نماید برای حل این مشکل سیستم نرم افزار مدیریت شعب فودسافت طراحی و پیاده سازی شده است. در نرم افزار فودسافت مدیر مجموعه میتواند بصورت تک تک به سیستمهای سرور موجود در هر یک از شعب از طریق اینترنت متصل شده و دقیقا شبیه یک کلاینت به سرور مرکزی شعبه متصل شده و عینا کلیه گزارشات و آمارهای لازم را مشاهده و چاپ نماید.
  • امکان مشاهده گزارش فروشهای تک تک شعب بصورت تکی و یکجا
  • چاپ کلیه تراکنشهای بانکی و فروشهای مربوط به هر شعبه
  • محاسبه درصد کمیسیون مدیر مرکزی برای فودکورتها و مراکزی که درآن مدیر مجموعه از غرفه ها کمیسیون فروش دریافت می نماید
  • امکان کنترل انبار و آمار و موجودی مواد هر شعبه با امکان دخالت مدیر از شعبه مرکزی در میزان مصرف و فرمولاسیون و قیمت گذاری شعب
  • امکان اعمال محدودیت دسترسی به هر قسمت توسط مدیر کل برای شعب و یا بالعکس
  • امکان اتصال به سرور محلی در شعبه مرکزی و یک نسخه کاملا مجزا ی اختصاصی برای شعبه مرکزی حتی در صورت قطع اینترنت