1- انتخاب نوع فست فود
2- تعیین اسم 
3- انتخاب محل مناسب
4- انتخاب تجهیزات سخت افزاری
5- پلان آشپزخانه و تهیه دستگاه های مورد نیاز
6- تامین مواد اولیه
7- قیمت گذاری منوی غذایی
8- ارائه ی دستور العمل های غذایی
9- تهیه چک لیست ها و فرم های راه اندازی
10- انتخاب سرویس غذای مناسب
11- طراحی علائم و نشانه های فست فود
12- تهیه و تدوین استراتژی جامع خدمات فست فود


نمونه هایی از فست فودهای راه اندازی شده توسط تیم پرنیان سیستم