چرا نرم افزار مدیریت رستوران فود سافت؟

این نرم افزار طی یک دهه کنترل وبررسی رستورانها ونیازهای آنها از نرم افزار وسادگی وراحتی کار با آن که برای هر سطح از کاربر(user friendly)قابل استفاده باشد.
همچنین سرعت ودقت نرم افزاردر محاسبات مالی وتفکیک گزارشات و امنیت حفظ اطلاعات وتعیین سطح دسترسی وکنترل کارمندان وصندوقداران(ردپای کاربر)وبه روز بودن با نرم افزار های خارجی در سطح دنیا وامکان اتصال به دستگاهای مختلف از جمله گارسون همیار (pda)آی دی کالر_اعلام نوبت _smsوغیره...
بازدید : 4145
7 خرداد 1392 ساعت 10:51 ق.ظ